From Wetenschappelijk Instituut voor de SGP <[email protected]>
Subject Krijgt onderwereld de overhand?
Date April 24, 2020 2:49 PM
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
Nieuwsbrief WI-SGP Maart 2020
Nieuwe ZICHT-editie gepubliceerd Deze week is het
voorjaarsnummer van het tijdschrift Zicht uitgekomen. Allerlei facetten van
het thema 'ondermijning' komen daarin aan de orde. Al sinds jaar en dag hamert
de SGP op een stevige aanpak van criminaliteit. Meer capaciteit voor politie,
meer informatie-uitwisseling is nodig,
naast een preventieve aanpak: hoe voorkomen we dat jonge jongens zich laten
verleiden tot een carrière in de onderwereld?

Lees meer
Tijdschrift Zicht nu ook in app Digibron-actueel Het
tijdschrift Zicht is nu ook verkrijgbaar in de digitale tijdschriftenkiosk van
Erdee Media Groep. In de app Digibron Actueel is Zicht het vijfde magazine,
naast De Waarheidsvriend, De Wekker, RDMagazine en Terdege.

In het digitale archief van Digibron zijn ook alle jaargangen van Zicht
opgenomen en digitaal doorzoekbaar. Tezamen met alle andere tijdschriften is
via Digibron.nl een schat aan informatie te vinden. Bij elkaar gaat het om
ruim driehonderd jaargangen aan tijdschriften, teruggaand tot 1888.

We zijn bezig om het mogelijk te maken dat ook onze bestaande abonnees via de
app toegang hebben tot de meest recente Zicht-editie. Wanneer u abonnee of
Guido-donateur bent, ontvangt u daarover nader bericht. 

Lees meer
Stop met het geflopte gedoogbeleid! In
de Zicht-rubriek 'Kijk vanuit de Kamer' maakt Kees van der Staaij korte metten
met het Nederlandse beleid om drugs te gedogen.

De bijdrage is ook te lezen op de website van CiP.nl. Klik op onderstaande
link:

[link removed]

 

In gesprek met burgemeester
Wienen (Haarlem) Criminaliteit heeft negatieve gevolgen voor de
samenleving. Burgers ervaren overlast. Ondernemers hebben te maken met
concurrentievervalsing. Politici worden onder druk gezet. Bij bestrijding van
criminaliteit is het volgens Wienen juist goed dat hij een publieke figuur is.
Al ligt de uitvoering van het beleid natuurlijk bij de gemeentelijke
organisatie en bij de lokale politie,
het is belangrijk dat zo’n beleid ook een publiek gezicht heeft,
een persoon waarmee mensen zich kunnen identificeren. Het is goed dat inwoners
hun burgemeester op straat kunnen aanspreken over zaken die hen bezighouden.
Het droeg er ook aan bij dat de ‘Haarlemse Muggen’ zich in oktober 2018 zo
spontaan en massaal achter hem schaarden toen hij bedreigd werd. Wienen was
‘hun’ burgervader.

Lees meer
In memoriam mr. dr. J.T. van den
Berg (1942-2020) Deze week is mr. dr. J.T. van den Berg overleden,
oud-lid van de Tweede Kamer. Ons hartelijk meeleven gaat uit naar zijn vrouw
en (klein)kinderen.

Bij wijze van In Memoriam citeren we hier uit een interview in oktober 2018
voor het tijdschrift Zicht. Van den Berg blikte in het vraaggesprek terug op
de totstandkoming van de Algemene wet gelijke behandeling in de jaren '90. Met
de invoering van die wet werd volgens hem een wissel omgezet.

“De norm voor het samenleven in de wetgeving was eeuwenlang door het
christendom gestempeld geweest,
maar dat werd met deze wet radicaal overboord gezet. Vanaf toen werd de
seculiere meerderheidsnorm leidend. Als je wilde leven volgens Bijbelse
principes voldeed je niet meer aan de norm,
maar werd je hooguit als uitzondering geduld. Kun je nog als organisatie of
persoon voluit naar je Bijbelse opvattingen leven,
was de vraag die breed leefde. We werden een minderheid die bestaat bij de
gratie van de uitzondering.”

Vanaf het voorontwerp in 1981 duurde het meer dan tien jaar voordat de
uiteindelijke wet in werking trad. Een moeizaam proces. De concept-wetteksten
stonden in het regeerakkoord van het kabinet Lubbers-III (1989). U vond dat
weinig democratisch...

Dan is er weinig ruimte meer voor debat. “Hier ligt een decreet”,
zei ik. Al onze principiële en juridische bezwaren werden niet meegenomen. Er
werden dan ook amper amendementen ingediend.”

“Ik zie deze wet in het licht van de eindtijd”,
zei u toen. Uit onderzoek bleek dat orthodoxe christenen het gevoel hadden
niet meer te worden getolereerd. Was dat terecht?

“Ik voelde dat er sprake was van een geestelijke strijd. Het ging om Gods
Woord en om de ruimte voor dat Woord in onze samenleving. Bijbelse waarden
over het huwelijk en het gezin werden in één keer aan de kant gezet als
basis voor wetgeving. Dat bedoelde Groen van Prinsterer met zijn
revolutiebegrip,
namelijk de omkering van alle waarden. Hij zei twee eeuwen geleden al: pas op,
als liberalen de meerderheid hebben, is er geen verdraagzaamheid,
maar gewetensdwang. Door het uitwissen van alle christelijke normen beland je
niet in een soort neutraliteitszone,
maar in een achristelijke en zelfs antichristelijke moraal. Professor Barbara
Oomen heeft toentertijd orthodox christenen geïnterviewd waaruit bleek dat
zij zich grote zorgen maakten. Niet meer getolereerd worden,
zijn wellicht te grote woorden,
maar we worden enkel getolereerd binnen zekere grenzen. Dat gaf terecht een
beknellend gevoel.”

Guido de Brès in de pers Hans van de
Breevaart schreef voor het Reformatorisch Dagblad een recensie over het
nieuwste boek van Andreas Kinneging,
De onzichtbare Maat. Archeologie van Goed en Kwaad (uitg.
Prometheus)[link removed] Schippers schreef voor het Nederlands Dagblad de column 'Gaat de verlichting uit?'[link removed]- Theocratie en Populisme Een boeiende bundel met acht opstellen over de vraag hoe de SGP zich verhoudt tot het populisme. Een boek met prikkelende bijdragen die de meningsvorming stimuleren.


Voor ieder die meer wil weten over de verbindingen en tegenstellingen tussen
populistisch en conservatief-christelijk denken en graag wil weten hoe
bevindelijk-gereformeerden omgaan met populistisch gedachtegoed is dit boek
zondermeer een aanrader! U kunt het boek in de webshop bestellen.

Lees meer
Tussen multiculturalisme en monocultuur Dit
boek bevat een essay van Jonathan Chaplin,
aangevuld met een aantal reflecties. Hans van de Breevaart levert onder de
titel ‘Tussen multiculturalisme en monocultuur’ een kritische bespreking
van de visie van Chaplin.

Ga voor meer informatie naar onze website.

Deze bundel is geredigeerd door de hoogleraren Renée van Riessen en Jan
Hoogland,
verschijnt bij uitgeverij Buijten en Schipperheijn en is voor € 21,90 (excl.
verzendkosten) verkrijgbaar in de webshop van de SGP.

ACTIEPRIJS – Exclusief voor donateurs van het WI-SGP en Zicht-abonnees is
dit boek tot 28 mei a.s. tegen de actieprijs van € 17,50 (excl.
verzendkosten) te verkrijgen. Mail naar [email protected] voor uw bestelling tegen
gereduceerd tarief.

Bent u al
Guido-supporter? In de afgelopen 45 jaar publiceerde het WI-SGP 140
studies en 2.390 Zicht-bijdragen Deze komen natuurlijk niet zonder inspanning
en kosten tot stand. Ook het digitaal toegankelijk maken (en houden) van
artikelen en studies is niet gratis. Daarom vragen we u vriendelijk om
Guido-supporter te worden. Dat kan als Guido-donateur,
Zicht-abonnee of vriend. Op die manier steunt u het werk van het
Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Want wij zitten niet stil en willen
graag nieuwe,
actuele vraagstukken in studie nemen om u te voorzien van informatie!

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN ALS SUPPORTER

Voor nieuwe Guido-donateurs of nieuwe Zicht-abonnees ligt een mooi
welkomstgeschenk klaar.

Dank voor uw betrokkenheid In deze bijzondere
tijden kan het werk aan onze onderzoeksprojecten doorgaan. Het tijdschrift
Zicht kan ook verschijnen. Helaas moeten we onze bijeenkomsten annuleren. We
maken intussen werk van digitale alternatieven. Via deze nieuwsbrief blijft u
daarvan op de hoogte.

Namens het bestuur zeggen wij u hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij en
steun voor ons werk!

Met vriendelijke groet,

Hans van de Breevaart en Jan Schippers

Deze e-mail is persoonlijk aan u gericht. Wij
vragen deze e-mail niet door te sturen ter voorkoming dat anderen uw
nieuwsbriefvoorkeuren aanpassen.
Wijzig mijn nieuwsbriefvoorkeur   |   Bekijk in
de browser
Screenshot of the email generated on import

Message Analysis