From Partij voor de Dieren <[email protected]>
Subject Activisme werkt!
Date November 9, 2021 4:30 PM
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
COP26 Klimaattop update | [[link removed]] Webversie&nbsp;

Beste nieuwsbrieflezer,

&nbsp;

Ten eerste veel dank aan iedereen die afgelopen zaterdag meeliep met de Klimaatmars. Wat een opkomst en wat een strijdlust! En het heeft geholpen: [[link removed]] Nederland stopt tóch met buitenlandse investeringen in fossiele brandstoffen. Zo blijkt maar weer: activisme werkt!

&nbsp;

Maar niet alleen in Nederland gingen we massaal de straat op, [[link removed]] ook in Glasgow was de Partij voor de Dieren goed vertegenwoordigd. Tweede Kamerlid Christine Teunissen en Europarlementariër Anja Hazekamp liepen samen met onze Engelse zusterpartij 'The Animal Welfare Party' en 100.000 andere klimaatactivisten mee voor een leefbare aarde.

&nbsp;

Benieuwd wat er precies gebeurt op de Klimaattop? We houden je dagelijks op de hoogte met onze videoreeks: ‘[[link removed]] Onze vrouw in Glasgow: PvdD op de Klimaattop’. Kijk mee via onze [[link removed]] YouTube, [[link removed]] Twitter, [[link removed]] Facebook, [[link removed]] LinkedIn en [[link removed]] Instagram.

Hartelijke groet,Partij voor de Dieren

[twitter.com/PartijvdDieren]

[www.instagram.com/partijvddieren]

[www.youtube.com/user/PartijvoordeDieren]

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen van de Partij voor de Dieren? Schrijf je [[link removed]] hier uit.
Screenshot of the email generated on import

Message Analysis