From Partij voor de Dieren <[email protected]>
Subject Kappen met kappen!
Date September 23, 2021 2:35 PM
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
Bomen kappen druist in tegen onze natuur | [[link removed]] Webversie&nbsp;

Beste nieuwsbrieflezer,

&nbsp;

'Kappen met kappen' is het thema van mijn Prinsjesdag outfit dit jaar. Bomen kappen druist in tegen onze natuur.

&nbsp;

In de Amazone verdwijnen elke minuut vier voetbalvelden aan bos om plaats te maken voor de productie van met name veevoer. Toch gaat de ontbossing in Nederland in verhouding nog harder. Voor ons reden om dit jaar de bossen en iedereen die opkomt voor bomen een hart onder de riem te steken.

Asfalt en biomassaHet kabinet doet veel te weinig om onze natuur te beschermen. Denk aan natuurgebied Amelisweerd dat gekapt dreigt te worden voor nog meer asfalt. Of de bomen die gekapt worden om te verbranden in biomassacentrales. Daarmee wekken we zogenaamd duurzame energie op, maar in werkelijkheid stoot dit meer CO2 uit dan kolencentrales. We verbranden bossen voor energie. Maar bomen zijn geen brandstof.&nbsp;

&nbsp;

Steeds minder natuurNederland behoort tot de Europese landen met de minste natuur en is bijna wereldkampioen soortenverlies. Bramen en brandnetels domineren het groen omdat zij profiteren van de grote stikstofuitstoot. Andere soorten krijgen daardoor geen kans. Niet alleen voor diverse plant- en diersoorten is inmiddels geen ruimte meer. Ook voor mensen is het dringen in natuurgebieden, zoals we zagen tijdens de corona-lockdown. Natuurgebieden waren drukker dan ooit en er moesten zelfs boa’s aan te pas komen.

&nbsp;

Wereldwijde ontbossing vergroot bovendien het risico op nieuwe virusuitbraken. Wetenschappers waarschuwen dat dieren die hun leefgebied hadden in die gekapte bossen, op zoek gaan naar andere leefgebieden. Vaak zal dat zijn in gebieden waar ook mensen leven. Die dieren dragen mogelijk ziektes met zich mee. Dat maakt de kans dat zo'n dierziekte overspringt op mensen groter.

&nbsp;

Geen airco's, maar bomenTot slot zijn bomen heel hard nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Bomen nemen CO2 op, zuiveren de lucht en brengen verkoeling. Eén grote boom koelt net zo goed als tien airco’s. Dat komt door schaduw en door verdamping van water. We hebben bomen dus heel hard nodig. Niet alleen in natuurgebieden, ook in onze stad, onze straat.

&nbsp;

Mijn Prinsjesdag outfit is gemaakt door Ingrid Brouwer van IAM Couture.

&nbsp;

Nu buigen we ons tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de kabinetsplannen. Houd onze social media en website in de gaten!

&nbsp;

Hartelijke groet,

Esther Ouwehand

[twitter.com/PartijvdDieren]

[www.youtube.com/user/PartijvoordeDieren]

[www.instagram.com/partijvddieren]

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen van de Partij voor de Dieren? Schrijf je [[link removed]] hier uit.
Screenshot of the email generated on import

Message Analysis