From Partij voor de Dieren <[email protected]>
Subject Enorme hoeveelheid successen!
Date July 13, 2021 3:05 PM
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
Succesvolle afsluiting parlementaire jaar | [[link removed]] Webversie&nbsp;

Beste nieuwsbrieflezer,

&nbsp;

Op de laatste avond voor het zomerreces én de laatste dag in het huidige Tweede Kamergebouw sleepten we nog even een enorme hoeveelheid successen binnen!&nbsp;

&nbsp;

Met het aannemen van deze voorstellen wordt afschuwelijk dierenleed tijdens diertransporten en de slacht eindelijk aangepakt:

&nbsp;

[[link removed]] Geen dieren meer op transport bij temperatuur boven 30 graden

[[link removed]] Wachttijd bij slachthuizen tot starten uitladen maximaal 15 minuten

[[link removed]] Verbod op drijfmiddelen en stroomstootmiddelen in slachthuizen

&nbsp;

Ook moet het kabinet eindelijk iets doen aan ziekte en sterfte onder jonge bokjes, die nu vaak de jonge slachtleeftijd niet eens halen door ziektes en stress:

&nbsp;

[[link removed]] Plan van aanpak voor het voorkomen van ziekte en sterfte onder bokjes

&nbsp;

Goed nieuws voor mens en natuur. Deze voorstellen zijn ook aangenomen:

[[link removed]] Bestrijding moderne slavernij wordt prioriteit in Nederlands beleid tegen discriminatie en racisme

[[link removed]] Bij beoordelen van landbouwgif ook niet-chemische alternatieven meenemen

[[link removed]] Werkelijke uitstoot biomassa rekenen in EU

&nbsp;

We sloten daarmee een drukke laatste week af, waarin we ons ook sterk mochten maken voor het ernstige en voortdurende leed dat de mensen in het [[link removed]] toeslagenschandaal is aangedaan en voor structurele investeringen en een [[link removed]] langetermijnvisie in het onderwijs.&nbsp;

[[link removed]] Lees het hele nieuwsbericht

Vanwege het zomerreces van de Tweede Kamer zijn er voorlopig geen debatten en vergaderingen. In september beginnen we in het nieuwe, tijdelijke Tweede Kamergebouw en tot die tijd blijven natuurlijk we buiten de Kamer strijden voor de dieren.

&nbsp;

Geniet van de zomer!&nbsp;

&nbsp;

Hartelijke groet,

Esther Ouwehand

Partij voor de Dieren

[twitter.com/PartijvdDieren]

[www.instagram.com/partijvddieren]

[www.youtube.com/user/PartijvoordeDieren]

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen van de Partij voor de Dieren? Schrijf je [[link removed]] hier uit.
Screenshot of the email generated on import

Message Analysis