From Wetenschappelijk Instituut <[email protected]>
Subject Kom naar de int. conferentie over MIGRATIE vrijdag 11 oktober 2019
Date October 4, 2019 12:13 PM
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
Internationale conferentie SGP 2019
Migratie: stemmen met de voeten? Let op: aangepast bericht,
sprekerslijst is aangevuld

Het thema 'migratie' is van alle tijden. De laatste jaren merken we
steeds meer de gevolgen van het wegtrekken van mensen uit Oost-Europese
landen en uit het Midden-Oosten naar West-Europa. En in de provincie Zeeland
speelt het ook: wat doet zij aan de 'wegtrek' van (vooral jonge) Zeeuwen?

Migratie heeft effect op het land van herkomst en op het land van
aankomst. Denk bijvoorbeeld aan werkgelegenheid,
lagere lonen en braindrain. En het fenomeen van 'krimpregio'! Welk beleid is
gewenst? Welke houding nemen we als christen aan ten opzichte van de migrant
of vluchteling?

U bent van harte welkom!

Wanneer: DV vrijdag 11 oktober 2019
Tijd: 14:00 - 17.30 en/of 19.30 - 21:30 uur (met tussendoor een maaltijd)
Locatie: GOES, Hoornbeeck College (Van Dusseldorpstraat 45; 4461 LT Goes)
Sprekers: Florin Duma (Roemenië), Minze Beuving (ACVZ), Joan van Burg (SGP
Zeeland), Peter Schalk (SGP Eerste Kamer), Kees Hulsman (Egypte),
Salam Al-Gaim (Irak),
Dick van der Wouw (Planbureau en Bibliotheek van Zeeland) en Jacques Bazen.

HIER AANMELDEN
Kunnen we migratie beheersen en controleren? Op vrijdagmiddag
en -avond 11 oktober 2019 willen we samen met onze internationale sprekers en
gasten uit diverse landen van Oost-Europa en het Midden-Oosten nadenken over
de gevolgen van migratie

Het middagprogramma begint om 14.00 uur (vanaf 13.30 uur inloop met koffie);
het avondprogramma begint om 19.30 uur (vanaf 19.15 uur inloop met
koffie). Tussen 17.30 en 19.30 uur wordt een maaltijd geserveerd. U kunt ook
apart deelnemen aan het avondprogramma als u 's middags verhinderd bent (of
andersom).

Na de lezingen,
tijdens de workshops en de pauzes is er ruim de gelegenheid om hierover van
gedachten te wisselen en contacten te leggen.

De voertaal tijdens de conferentie is de engelse taal. U kunt wel uw evt.
vraag in het Nederlands stellen. Die wordt dan voor de andere deelnemers
vertaald.

In verband met de catering is tijdige aanmelding zeer gewenst. U kunt zich
aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Wilt u dit uiterlijk 7
oktober doen? Na aanmelding ontvangt u het programma en de routebeschrijving.
U kunt het programma ook opvragen via een email naar [email protected]

Deze internationale conferentie wordt sinds 2011 jaarlijks gehouden en is een
initiatief van de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa SGP en het
Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.

Deze e-mail is persoonlijk aan u gericht. Wij
vragen deze e-mail niet door te sturen ter voorkoming dat anderen uw
nieuwsbriefvoorkeuren aanpassen.
Wijzig mijn nieuwsbriefvoorkeur   |   Bekijk in
de browser
Screenshot of the email generated on import

Message Analysis