From Partij voor de Dieren <[email protected]>
Subject De landbouwbegroting: één van de belangrijkste debatten van het jaar
Date November 26, 2020 2:05 PM
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
Terugblik op vier jaar falend landbouwbeleid&nbsp;| [[link removed]] Webversie&nbsp;

Beste nieuwsbrieflezer,

&nbsp;

Deze week was de behandeling van de landbouwbegroting. Eén van de belangrijkste debatten van het jaar, want het is het moment bij uitstek om op te komen voor de 640 miljoen dieren in de vee-industrie die we elk jaar fokken, gebruiken en doden. Ik heb teruggeblikt op vier jaar handhaving van het onhoudbare landbouwsysteem dat kleinschalige boeren dwong met hun bedrijf te stoppen, de biodiversiteit ernstig aantastte en vreselijk dierenleed tot gevolg had. Landbouwminister Schouten heeft in haar periode als minister gefaald. Ze is haar beloftes niet nagekomen om verbeteringen aan te brengen in het destructieve, dieronvriendelijke landbouwbeleid.

&nbsp;

De behandeling van de landbouwbegroting was het laatste grote moment om minister Schouten flink aan de tand te voelen. Ik vind het daarom heel belangrijk dat we traditiegetrouw veel tijd vrijmaken voor dit debat. Elke partij krijgt een aantal minuten spreektijd voor álle begrotingen, die naar eigen inzicht verdeeld mogen worden over de verschillende begrotingsbehandelingen. De Partij voor de Dieren trekt natuurlijk de meeste tijd uit voor de landbouwbegroting. Mijn collega-Kamerlid Frank Wassenberg en ik namen ruim een uur de tijd om terug te blikken op de afgelopen vier jaar Schouten. Hierin maakte ik duidelijk dat het huidige landbouwsysteem geen winnaars kent, behalve de veevoerindustrie, gifhandelaars en de Rabobank. Bekijk hier mijn gehele debatbijdrage:

Daarnaast heeft Frank nog een ruime debatbijdrage geleverd. Hij heeft aandacht besteed aan een heleboel onderwerpen zoals dierenleed, natuur en de jacht op bedreigde diersoorten. We hebben de minister onder andere gevraagd om meer bomen en stiltegebieden om het verlies aan biodiversiteit in Nederland tegen te gaan en een betere bescherming van bijen tegen landbouwgif. Ook willen we een houdverbod voor dierenmishandelaars en van het Dolfinarium een opvangplek maken in plaats van een dolfijnencircus. Tot slot wil Frank van de minister weten welke opvangplekken overwogen worden voor Buba, de laatste circusolifant van Nederland. Buba moet natuurlijk naar de beste locatie gaan.

&nbsp;

Al met al was dit dus een ontzettend belangrijke week en hebben we ons goed laten horen in de Tweede Kamer. Binnenkort zijn de stemmingen, houd onze website en social media in de gaten voor meer informatie!

&nbsp;

Hartelijke groet,Esther Ouwehand

[twitter.com/PartijvdDieren]

[www.instagram.com/partijvddieren]

[www.youtube.com/user/PartijvoordeDieren]

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen van de Partij voor de Dieren? Schrijf je [[link removed]] hier uit.
Screenshot of the email generated on import

Message Analysis