From Partij voor de Dieren <[email protected]>
Subject Lancering landelijk meldpunt biomassacentrales
Date November 5, 2020 3:10 PM
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
Stop de wildgroei aan biomassacentrales! | [[link removed]] Webversie&nbsp;

Beste nieuwsbrieflezer,

&nbsp;

Vandaag lanceren wij een landelijk [[link removed]] online meldpunt&nbsp;voor biomassacentrales. Biomassacentrales schieten in ons land als paddenstoelen uit de grond. Op dit moment zijn er ruim 200 en staan er ca. 400 gepland. Biomassacentrales duiken op allerlei locaties op zoals midden in een woonwijk, naast een zwembad of achter de stallen van een boerderij. Vooral de situatie rond kleine centrales is onduidelijk, omdat je daar niet altijd een vergunning voor nodig hebt. Hierdoor kunnen niet alleen onveilige situaties ontstaan, maar maken omwonenden zich vaak ook zorgen over stank, lawaai en luchtkwaliteit.

&nbsp;

Wat is ook alweer het probleem met biomassa?Nederland presteert slecht als het om duurzame energie gaat; in 2017 was slechts 6,6% van het totale energieverbruik duurzaam opgewekt. Het grootste gedeelte daarvan is bovendien eigenlijk helemaal niet duurzaam, omdat het afkomstig is uit biomassa, zoals houtpellets en houtsnippers. Bomen worden massaal gekapt en daarna verbrand om energie op te wekken. Hierdoor komen fijnstof en andere ongezonde stoffen in de lucht. Er komt bij het opstoken van hout zelfs meer CO2 bij vrij dan bij het verbranden van kolen.&nbsp;

&nbsp;

Toch wordt biomassa door de overheid gesubsidieerd. Ook lagere overheden stimuleren biomassa als "duurzame" energie. Dit is slecht nieuws voor mens, dier en natuur. Zolang minister Wiebes zich hier niet over uitspreekt en de wildgroei aan biomassacentrales dus doorgaat is een Landelijk Meldpunt Biomassacentrales nodig.&nbsp;In de Tweede Kamer werd vorige week een [[link removed]] voorstel van Partij voor de Dieren aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen de landelijke regie weer te pakken en aan te geven hoe zij een einde gaat maken aan de wildgroei aan biomassacentrales.

&nbsp;

Door jullie de mogelijkheid te geven melding te doen bij signalen of vermoedens van (nieuwe) biomassacentrales, maar ook bij overlast door lawaai, stank of vervuiling door de uitstoot, kunnen we de ontwikkelingen monitoren. We kunnen de locaties en klachten met betrekking tot biomassacentrales in Nederland direct zichtbaar maken. Met dit landelijke meldpunt kunnen we in de gaten houden of de regering de wildgroei aan biomassacentrales inderdaad gaat stoppen.

[[link removed]] Ga naar het meldpunt biomassa

Stuur dit meldpunt ook door naar mensen in je omgeving. Deel het op social media. Alvast bedankt voor je bijdrage!

&nbsp;

Hartelijke groet,Esther Ouwehand

[twitter.com/PartijvdDieren]

[www.instagram.com/partijvddieren]

[www.youtube.com/user/PartijvoordeDieren]

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen van de Partij voor de Dieren? Schrijf je [[link removed]] hier uit.
Screenshot of the email generated on import

Message Analysis