From Partij voor de Dieren <[email protected]>
Subject Niet terug naar het oude abnormaal!
Date September 15, 2020 12:20 PM
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
Prinsjesdag tijdens de coronacrisis | [[link removed]] Webversie&nbsp;

Beste nieuwsbrieflezer,

&nbsp;

Deze Prinsjesdag draag ik een krijtstreep maatpak met daarop de waarschuwing dat een terugkeer naar het "oude normaal" onacceptabel is na de Covid-19 crisis.

&nbsp;

De crisis van dit moment is een keerpunt, maar is zeker geen aanleiding om terug te keren naar business as usual. Toch lijkt het regeringsbeleid vooral gericht op symptoombestrijding en het steunen van fossiele bedrijven als Schiphol en KLM. Hoewel cultuur en natuur veel meer werkgelegenheid bieden en bijdragen aan het welzijn van mensen, is het beleid vrijwel geheel gericht op zo snel mogelijk weer terug naar economische groei. Dat is niet de oplossing, maar juist het probleem! De enige economie die houdbaar is in de toekomst, is een economie die blijft binnen de draagkracht van de aarde.

&nbsp;

Doordat die draagkracht vergaand wordt overschreden hebben we wereldwijd te maken met diverse crises: een sociale rechtvaardigheidscrisis, een klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis en nu ook een gezondheidscrisis. Premier Rutte noemt de coronacrisis de ‘grootste crisis sinds WOII’. Eerder sprak hij over de stikstofcrisis als ‘de grootste crisis uit zijn carrière’.

Beide crises hebben alles te maken met de manier waarop de mens met de natuur en met de dieren omgaat. Dat geeft alle reden om onze relatie tot dieren serieus te herzien, met name die in de bio-industrie waar dieren onnatuurlijk dicht op elkaar leven.

&nbsp;

De dreiging van een pandemie door dierziektes (niet alleen Covid-19, maar ook andere infectieziekten zoals vogelgriep en varkensgriep) wordt nog steeds onvoldoende serieus genomen. Van alle recente infectieziekten die mensen bedreigen is maar liefst 75 procent van dieren op mensen overgesprongen. Dat maakt de manier waarop we dieren uitbuiten een direct gevaar voor de volksgezondheid en daarnaast een gevaar voor de economie en de ecologie.

&nbsp;

Mijn Prinsjesdag outfit is gemaakt door Mediha Kaplan van Kaplan bespoke tailors for women uit Den Haag. Het is gemaakt van duurzame bamboestof.

[[link removed]] Ja, ik wil ook de video zien!

De komende dagen buigen we ons tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de kabinetsplannen. Houd onze social media en website in de gaten!

&nbsp;

Hartelijke groet,Esther Ouwehand

[twitter.com/PartijvdDieren]

[www.youtube.com/user/PartijvoordeDieren]

[www.instagram.com/partijvddieren]

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen van de Partij voor de Dieren? Schrijf je [[link removed]] hier uit.
Screenshot of the email generated on import

Message Analysis