From Partij voor de Dieren <[email protected]>
Subject Laatste nieuws voor de zomerstop
Date July 9, 2020 3:30 PM
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
Biomassa, zwijnenjacht, landbouwgif en meer! | [[link removed]] Webversie&nbsp;

[[link removed]] Standpunten&nbsp; &nbsp; | &nbsp;&nbsp; &nbsp;[[link removed]] Onze mensen&nbsp; &nbsp; &nbsp;| &nbsp;&nbsp; &nbsp;[[link removed]] De partij&nbsp; &nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;&nbsp; [[link removed]] Contact&nbsp; &nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;&nbsp; [[link removed]] Nieuws

Beste nieuwsbrieflezer,

&nbsp;

Mooi nieuws: de Franse partij voor de dieren Parti Animaliste veroverde 12 zetels in 11 steden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk. Wat ben ik trots op de wereldwijde navolging van onze vernieuwende politiek: niet de mens centraal, maar een leefbare aarde voor álle bewoners!

&nbsp;

Het zomerreces van de Tweede Kamer is deze week begonnen. Dat betekent dat er voorlopig geen debatten en vergaderingen zijn. In deze nieuwsbrief delen we graag nog even het laatste nieuws met je. In september begint het nieuwe parlementaire jaar.

&nbsp;

Fijne zomer en tot september iedereen!

&nbsp;

Hartelijke groet,Esther Ouwehand

&nbsp;

[[link removed]] Bomen verbranden voor energie is niet 'groen'

Na de Tweede Kamer begint nu ook in Brussel het groeiend verzet tegen het toenemende gebruik van biomassa als zogenaamd ‘duurzame’ energie. De milieucommissie van het Europees Parlement steunt de oproep van PvdD-Europarlementariër Anja Hazekamp om biomassa verbranden, zoals gekapte bomen, niet meer mee te tellen als duurzame energie. [[link removed]] Lees meer &gt;

[[link removed]] Stop de jacht op jonge zwijntjes

Sinds 1 juli is de jacht op wilde zwijnen op de Veluwe geopend. Hierbij worden ook jonge en zelfs pasgeboren zwijntjes afgeschoten. De Partij voor de Dieren vindt dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan deze jacht en heeft om opheldering gevraagd bij de minister. [[link removed]] Lees meer &gt;

&nbsp;

[[link removed]] Bescherm omwonenden beter tegen landbouwgif

De Partij voor de Dieren wil dat minister Schouten meer actie neemt om omwonenden te beschermen tegen landbouwgif. Dit naar aanleiding van een nieuw advies van de Gezondheidsraad aan de regering, waarin staat dat uit voorzorg zo min mogelijk gespoten moet worden. Minister Schouten heeft al aangegeven dat zij dat niet van plan is. Reden voor de PvdD om kritische Kamervragen te stellen. [[link removed]] Lees meer &gt;

Lees ook:

[[link removed]] Kamervragen over malafide puppyhandel van Hongarije naar Nederland

[[link removed]] Bestrijd coronavirus door in te zetten op gezond leven

[[link removed]] PvdD eist terugtrekking nieuwe data-wet

Stuur deze nieuwsbrief door via email

[[link removed]] Doorsturen

[[link removed]] Doe mee!

[[link removed]] Winkel

Postbus 17622 1001 JM Amsterdam

Telefoon [] 020 5203870 [mailto:[email protected]] [email protected]

Triodos bankrekening nr. (IBAN): NL94 TRIO 0212486934

[[link removed]]

[[link removed]]

[[link removed]]

Wil je geen e-mails meer ontvangen van de Partij voor de Dieren?

[[link removed]] Afmelden
Screenshot of the email generated on import

Message Analysis